http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 4EK310 a 4EK311 - Modely OV a Operační výzkum - cvičení

Operační výzkum

Informace o tomto předmětu i rozvrhu naleznete na stránkách

https://isis.vse.cz/auth/katalog/syllabus.pl?predmet=60359;zpet=../katalog/rozvrhy_view.pl?ucitel=51290,f=40,rozvrh=456,rozvrh=618,zobraz=1

Cvičení 1 - Maticová algebra, řešení soustav rovnic a nerovnic, grafické řešení - zadání
Cvičení 2 - Formulace matematických modelů - zadání
Cvičení 3 - Formulace matematických modelů - zadání
Cvičení 4 - Formulace matematických modelů - zadání
Cvičení 5
- Formulace matematických modelů - zadání a řešení
Cvičení 6 - Teorie grafů - zadání 
Cvičení 7 - Řízení projektů - zadání 
Cvičení 8 - Modely zásob - zadání 
Cvičení 9 - Modely hromadné obsluhy - zadání 


©Jana Sekničková