http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 18EKO12 - Matematická ekonomie - cvičení

Zadání úloh k procvičování

Cvičení 1 - Opakování lineární algebry
Cvičení 2 - Formulace úloh lineárního programování
Cvičení 3 - Jednofázová simplexová metoda a grafické řešení úloh LP
Cvičení 4 - Dvoufázová simplexová metoda
Cvičení 5 - Postoptimalizační analýza
Cvičení 6 - Dopravní problém
Cvičení 7 - Parametrické programování (a řešení těchto příkladů)


Prezentace PDF z kurzu Lineární modely VŠE

1. přednáška - Úvod do lineárního programování
2. přednáška - Formulace a vlastnosti matematického modelu úlohy LP
3. přednáška - Jednofázová simplexová metoda
4. přednáška - Algoritmus jednofázové a dvoufázové simplexové metody
5. přednáška - Dokončení simplexové metody
6. přednáška - Duální problém 
7. přednáška - Duálně simplexová metoda 
8. přednáška - Dopravní problém - výchozí řešení 
9. přednáška - Dopravní problém - algoritmus řešení 
10. přednáška - Analýza citlivosti, postoptimalizační změny, parametrické programování 
11. přednáška - Celočíselné programování 
12. přednáška - Formulace speciálních úloh LP


Příklady ke cvičením:

Toto jsou pracovní materiály. Autoři děkují za upozornění na případné chyby na emailovou adresu: lagova@vse.cz Studenti VŠE budou za oznámení případné chyby v těchto materiálech a skriptech Lagová M., Jablonský J.: Lineární modely, VŠE 2004 bonifikováni.

1.1 Formulace typických úloh LP
1.2 Grafické řešení úloh LP
1.3 Cvičení a řešené příklady
2.0 Simplexová metoda
3.0 Dualita
5.0 Postoptimalizační analýza
6.1 Dopravní problém

©Jana Sekničková