http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 18PST - Pravděpodobnost a statistika - cvičení

Aktivita na cvičeních (konečné výsledky - výsledky domácích úkolů a obou testů) zde. (aktualizováno 10.12.2014)


Rozhodnutí o zápočtu - opravné zápočtové testy

01.04.2015 14:00 xx bodů - (ne)započteno

Oficiální tahák pro opravný test (část statistika).


Zadání cvičení

Cvičení ke kapitole 7 - lineární regresní model a řešení (aktualizováno 2.1.2018)


Podmínky zápočtu
- Student může v průběhu semestru získat 100 bodů:
   - 40 bodů za 1. zápočtový test
   - 40 bodů za 2. zápočtový test
   - 20 bodů za domácí úkoly a práci na cvičeních
- Student získá zápočet, pokud během semestru získá alespoň 60 bodů. Získá-li student alespoň 90 bodů, obdrží automaticky známku A bez zkoušky.
- Student, který nezískal potřebný počet bodů, může psát opravný zápočtový test.
- Zápočet získaný v předchozích semestrech je studentovi uznán, pokud získal alespoň 65 bodů.
- Výsledky 1. testu budou zveřejněny ihned po opravení na těchto stránkách.
- Výsledky 2. testu budou zveřejněny společně s celkovým hodnocením (1. test a body za aktivitu a domácí úkoly).
- Rozhodnutí o zápočtu bude vloženo také do KOSu.
- Student, který má zájem, může psát opravný test, který nahrazuje horší ze dvou testů - podrobnosti na hlavní stránce předmětu.


1. zápočtový test
- Test se bude psát v době výuky zhruba v polovině semestru.
- Čas na psaní testu bude oznámen předem a nepřesáhne 90 minut. 
- Test opraví přednášející a výsledky zveřejní na těchto webových stránkách.
- K testu lze použít vlastnoručně psaný "tahák" na papíru o rozměru 10x10 cm (možnost popsat z obou stran) a kalkulačku, jiné materiály nejsou povoleny.
- Obsahem testu jsou příklady z teorie pravděpodobnosti.
- Test je hodnocen maximálně 40 body.
- Vzor zadání 1. zápočtového testu zde.


2. zápočtový test
- Test se bude psát v době výuky na konci semestru, patrně v posledním týdnu. 
- Čas na psaní testu bude oznámen předem a nepřesáhne 90 minut. 
- Test opraví přednášející a výsledky zveřejní na těchto webových stránkách.
- K testu lze použít oficiální tahák (viz výše) a vlastnoručně psaný "tahák" na papíru o rozměru 10x10 cm (možnost popsat z obou stran) a kalkulačku, jiné materiály nejsou povoleny.
- Každý student si přinese své statistické tabulky - v případě potřeby je lze stáhnout a vytisknout např. ze stránek: http://homel.vsb.cz/~dom033/predmety/statistika/ucebni_text/tabulky.pdf
- Obsahem testu jsou příklady ze statistiky - tedy pouze z druhé poloviny semestru.
- Test je hodnocen maximálně 40 body.
- Vzor zadání 2. zápočtového testu zde.

©Jana Sekničková