http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 4EK202 - Matematické modelování II - cvičení

Zadání cvičení:

16.02.2017 cvičení 1 - Lineární algebra, práce s vektory a maticemi (aktualizováno)

DÚ 1 - ručně př. 1 - 5 - lineární algebra (aktualizováno)

23.02.2017 cvičení 2 - Lineární algebra, řešení úloh, MS Excel - Řešitel (aktualizováno)

02.03.2017 cvičení 3 - Formulace úloh LP, MS Excel - Řešitel (aktualizováno)

09.03.2017 cvičení 4 - Formulace úloh LP, MS Excel - Řešitel (aktualizováno)

Příklad k procvičení - řešení optimalizačních problémů - kino (neaktualizováno)

16.03.2017 cvičení 5 - Formulace úloh LP, MS Excel - Řešitel (neaktualizováno)

23.03.2017 cvičení 6 - Formulace úloh LP, MS Excel - Řešitel (neaktualizováno)

30.03.2017 cvičení 7 - Samostatná práce (5 bodů) (neaktualizováno)

06.04.2017 cvičení 8 - Řezné problémy (neaktualizováno)

13.04.2017 cvičení 9 - Distribuční úlohy (neaktualizováno)

20.04.2017 cvičení 10 - Další distribuční úlohy (neaktualizováno)

©Jana Sekničková