http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 18EKONS - Ekonometrie - cvičení

Průběžné hodnocení kurzu v LS 2020:

Test 1: Detailní rozpis získaných bodů z 1. průběžného testu s celkovým součtem bodů. Maximálně bylo možné získat 40 bodů. Popis chyb obdržel každý student na e-mail, ze kterého posílal řešení, nejpozději 27. 4. 2020. - aktualizováno 27. 4. 2020

Test 2: Detailní rozpis získaných bodů z 2. průběžného testu s celkovým součtem bodů. Maximálně bylo možné získat 40 bodů. - aktualizováno 11. 5. 2020

Body: Detailní rozpis získaných bodů z průběhu semestru s celkovým součtem bodů a rozhodnutím o zápočtu. Maximálně bylo možno získat 100 bodů, pro zápočet je třeba 60 bodů. Detailní rozpis bodů za testy ve výše uvedeném souboru. - aktualizováno k 11. 5. 2020 22:30


Po dobu výuky v nouzovém stavu:

Po nastudování látky (sekce Přednášky a příslušná kapitola ve skriptech) vyřešte příklady zadané pro příslušné cvičení níže. Řešení odešlete e-mailem do termínu uvedeného u zadání. Nezapomeňte uvést příslušný subjekt. Přijímám jakékoliv čitelné verze, tzn. řešení můžete vysázet a zaslat příslušné PDF, nebo můžete příklady vyřešit na papír a zaslat dokument buď naskenovaný nebo vyfocený.

Zadání látky k samostudiu: Výsledky ke všem cvičením budou zveřejněny zde do středy 6. 5. 2020

16. března 2020: 5. cvičení - Modely tržní rovnováhy - aktualizováno 16.3.2020, termín odevzdání: 23.3.2020 13:30, subjekt e-mailu: 18EKON-cv05

23. března 2020: 6. cvičení - Modely národního důchodu - aktualizováno 23.3.2020, termín odevzdání: 30.3.2020 13:30, subjekt e-mailu: 18EKON-cv06

30. března 2020: Test 1 - 40 bodů (započítáváno pro udělení zápočtu) - aktualizováno 30.3.2020, termín odevzdání: 6.4.2020 13:30, subjekt e-mailu: 18EKON-test1

6. dubna 2020: 8. cvičení - Klasický lineární regresní model - aktualizováno 6.4.2020, termín odevzdání: 22.4.2020 23:59, subjekt e-mailu: 18EKON-cv08 - řešení

13. dubna 2020: Velikonoční pondělí

20. dubna 2020: 9. cvičení - Zobecněný lineární regresní model - aktualizováno 19.4.2020, termín odevzdání: 27.4.2020 13:30, subjekt e-mailu: 18EKON-cv09 - řešení po opravě

27. dubna 2020: 10. cvičení - Modely zpožděných proměnných - aktualizováno 26.4.2020, termín odevzdání: 4.5.2020 13:30, subjekt e-mailu: 18EKON-cv10 - řešení

4. května 2020: 11. cvičení - Modely simultánních rovnic - aktualizováno 4.5.2020, termín odevzdání: 11.5.2020 13:30, subjekt e-mailu: 18EKON-cv11 - řešení

11. května 2020: 12. cvičení - Pokračování 2. průběžného testu, který začne v době přednášky (pokyny zaslány e-mailem, zadání zveřejněno na stránce s přednáškami) - aktualizováno 4.5.2020, termín odevzdání: 11.5.2020 15:00, subjekt e-mailu: 18EKON-test2


Zadání příkladů pro cvičení

1. cvičení - Klasický lineární regresní model a metoda nejmenších čtverců - opakování
2. cvičení - Modely chování výrobce I. - produkční a nákladová funkce - aktualizováno 24.2.2020
3. cvičení - Modely chování výrobce II. - zisková a nabídková funkce - aktualizováno 3.3.2020
4. cvičení - Modely chování spotřebitele - aktualizováno 8.3.2020
5. cvičení - Modely tržní rovnováhy - aktualizováno 16.3.2020
6. cvičení - Modely národního důchodu - aktualizováno 23.3.2020
7. cvičení - Test I., fáze ekonometrické analýzy - neaktualizováno
8. cvičení - Klasický lineární regresní model - aktualizováno 6.4.2020
9. cvičení - Zobecněný lineární regresní model - aktualizováno 26.4.2020
10. cvičení - Modely zpožděných proměnných - aktualizováno 26.4.2020
11. cvičení - Vícerovnicové modely - aktualizováno 4.5.2020
12. cvičení - Test II.


Zadání domácích úkolů

Úkol č. 2 - maximalizace zisku - aktualizováno 19.3.2018, termín odevzdání 26.3.2018

Úkol č. 3 - modely národního důchodu - aktualizováno 9.4.2018, termín odevzdání 16.4.2018

Úkol č. 4 - ekonometrická analýza, bez části 3) c) iii) - aktualizováno 24.3.2018, termín odevzdání 7.5.2018


Na žádost studentů budou na cvičeních řešeny složitější příklady, příklady ve skriptech jsou určeny pro samostudium.

©Jana Sekničková