http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 4EK421 - Teorie her a ER - cvičeníZADÁNÍ CVIČENÍ (POZOR: Zadání jsou aktuální pro LS 2018, sledujte termín aktualizace):

1. cvičení - Úlohy lineárního programování, domácí úkol č. 1 (aktualizováno 15.3.2018)

2. cvičení - Maticové hry, domácí úkol č. 2 (aktualizováno 15.3.2018)

3. cvičení - Optimální marketing (aktualizováno 15.3.2018)

4. cvičení - Dvoumaticové (bimaticové) hry (aktualizováno 15.3.2018)

5. cvičení - Hry v rozvinutém tvaru (aktualizováno 15.3.2018)

6. cvičení - Opakované hry (aktualizováno 15.3.2018)

7. cvičení - Koaliční hry, domácí úkol č. 3 (aktualizováno 15.3.2018)

8. cvičení - Hry s neúplnou informací (Bayesovské hry) (aktualizováno 15.3.2018)

9. cvičení - Vyjednávací hry (aktualizováno 15.3.2018)

10. cvičení - Modely nedokonalých trhů, domácí úkol č. 4 (aktualizováno 15.3.2018)

11. cvičení - Riziko a neurčitost (aktualizováno 15.3.2018)

12. cvičení - Aukce (aktualizováno 15.3.2018)

©Jana Sekničková