http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 18AST - Pravděpodobnost a aplikovaná statistika - cvičení

Výsledky práce během semestru včetně rozhodnutí o přidělení zápočtu a výsledky zkouškových testů včetně návrhu známky (aktualizováno 6.12.2017)Zadání prvního úkolu (40 bodů) – odevzdání písemně v elektronické formě do 29.10.2019 (do subjektu mailu uveďte 18AST-du1) a prezentace dle čísla otázky na příslušné přednášce:

1. domácí úkol – Statistické charakteristiky
Datový soubor – Reálná sebraná data z meteorologické stanice ve formátu "xls"
Datový soubor – Reálná sebraná data z meteorologické stanice ve formátu "xlsx"


Zadání druhého úkolu (60 bodů) – odevzdání písemně v elektronické formě do 26.11.2019 (do subjektu mailu uveďte 18AST-du2) a prezentace dle čísla statistického testu na příslušné přednášce (číslo testu odpovídá vylosovanému či přidělenému číslu na začátku semestru):

2. domácí úkol – Statistické testy (aktualizováno)
Datový soubor – Reálná sebraná data z meteorologické stanice ve formátu "xls"
Datový soubor – Reálná sebraná data z meteorologické stanice ve formátu "xlsx"

Vzor zpracování úkolu a vzor prezentace.

©Jana Sekničková