http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 4EK212 - Kvantitativní management - cvičení

Kvantitativní management

Informace o tomto předmětu i rozvrhu naleznete v InSISu.

Cvičení 1 - Formulace úloh LP I. - zadání
Cvičení 2 - Formulace úloh LP II. - zadání
Cvičení 3 - Formulace úloh LP III. - zadání
Cvičení 4 - Distribuční úlohy LP - zadání
Cvičení 5 - Celočíselné programování - zadání
Cvičení 6 - Průběžný test
Cvičení 7 - Teorie grafů - zadání
Cvičení 8 - Řízení projektů - zadání
Cvičení 9 - Modely řízení zásob - zadání

©Jana Sekničková