http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 4EK213 - Lineární modely - cvičení

Semestrální práce - zadání semestrální práce naleznou studenti v InSISu, termín odevzdání: 10. 05. 2020


Hodnocení:
1. Test psaný na cvičení - max. 10 bodů (formulace úlohy LP a grafické řešení úloh)
2. Test psaný na cvičení - max. 14 bodů (ruční výpočet - simplexová metoda, analýza citlivosti, dualita)

3. Cvičení - max. 12 bodů - uděluje cvičící, z toho:
     a. seminární práce - 6 bodů
     b. aktivita na cvičeních - 6 bodů
4. Aktivita na přednáškách - max. 4 body - uděluje přednášející

5. Zkouška - max. 60 bodů, z toho: 
     a. písemná zkouška (příklady i teorie) - 40 bodů (cca 30 bodů za numerické příklady, 10 bodů teorie)
     b. ústní zkouška (teorie) - 20 bodů
POZNÁMKY KE CVIČENÍM:

Skutečnost, jak rychle budou cvičení probíhat a kolik toho na cvičení stihneme udělat, závisí na studentech, jejich aktivitě a připravenosti. Pokud bychom nestihli odcvičit vše, zůstane cvičení zaměřené na parametrické programování studentům k samostudiu. 

1. cvičení  - Úvodní matematika (k samostudiu - neaktualizováno)
2. cvičení  - Formulace I. - zadání příkladů k formulování (aktualizováno 18.11.2019)
3. cvičení  - Formulace II. - zadání příkladů k formulování (aktualizováno 18.11.2019)
4. cvičení  - Grafické řešení a jednofázová simplexová metoda (aktualizováno 18.11.2019)
5. cvičení - Dvoufázová simplexová metoda I. (aktualizováno 18.11.2019) - a řešení příkladu 1 a řešení příkladu 2
6. cvičení  - Dvoufázová simplexová metoda II., obecné vyjádření simplexové tabulky
(aktualizováno 18.11.2019)
7. cvičení - Dualita v úlohách LP (aktualizováno 6.4.2020) - a řešení příkladu 3
8. cvičení - Postoptimalizační analýza (aktualizováno 18.11.2019) - a řešení příkladu 1 a řešení příkladu 4
9. cvičení - Parametrické programování  (aktualizováno 18.11.2019) - a řešení těchto příkladů (u příkladu č. 2 je numerická chyba ve výpočtu, OŘ má být x = (6+t, 4+t, 0, 0), z = 14 + 3t)
10. cvičení - Celočíselné programování (aktualizováno 18.11.2019)
11. cvičení  - Dopravní problém (aktualizováno 18.11.2019) a řešení příkladu 1 (výchozí řešení) a řešení příkladu 2 (optimum od VAM, iterace od indexní metody závisí na způsobu odstranění degenerace, ale OŘ vyjde pochopitelně stejně)

Opakování - Jste připraveni na 2. test? (aktualizováno 18.11.2019)

datový soubor pro všechna cvičení

©Jana Sekničková