http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 18AEK - Aplikovaná ekonometrie - cvičení

Výsledky práce během celého semestru včetně výsledků obou zápočtových testů, rozhodnutí o zápočtu a návrhu známky (neaktualizováno)


Zadání pro 2. test (40 bodů)

Popis problému - zadání testu, popis datového souboru a poznámky k řešení (neaktuální)

Datový soubor - data pro test ve formátu xls (neaktuální)


Zadání pro 1. test (40 bodů)

Popis problému - zadání testu, popis datového souboru a poznámky k řešení ((neaktuální)

Datový soubor - data pro test ve formátu xlsx (neaktuální)


Zadání domácích úkolů (celkem 20 bodů)

Úkol č. 1 - ekonomická a statistická verifikace (5 bodů) - aktualizováno, termín odevzdání 25.10.2020

Úkol č. 2 - ekonometrická verifikace (3 body) - aktualizováno, termín odevzdání 8.11.2020

Úkol č. 3 - model simultánních rovnic (2 body) - aktualizováno, termín odevzdání 15.11.2020

Úkol č. 4 - trendy v časových řadách (5 bodů) - aktualizováno, termín odevzdání 6.12.2020

Úkol č. 5 - ARMA model (5 bodů) - aktualizováno, termín odevzdání 19.12.2020 a datový soubor


Příklad 1 - prezentace k řešení domácích úkolů č. 1 a 2 - neaktualizováno

Příklad 2 - prezentace k řešení domácích úkolů č. 1 a 2 - neaktualizováno


Ze cvičení student může získat maximálně 20 bodů. Tyto body může získat:
a) za aktivní vystoupení na cvičení (např. při počítání na tabuli),
b) za domácí úkoly, které jsou zveřejněny na přednášce či cvičení - tyto úkoly lze zpracovávat jednotlivě či v týmech (max. čtyřčlenných)

 


Zadání cvičení

Cvičení 1 - produkční funkce - zadání cvičení a datový soubor
Cvičení 2 - spotřební funkce - zadání cvičení a datový soubor 1 a datový soubor 2 
Cvičení 3 - některé problémy LRM - zadání cvičení a datový soubor
Cvičení 4 - zobecněný lineární regresní model (heteroskedasticita) - datové soubory,   další soubory
Cvičení 5 - zobecněný lineární regresní model (autokorelace a multikolinearita) - datové soubory ze cvičení 4
Cvičení 6 - modely simultánních rovnic a datové soubory 
Zadání vzorového testu č. 1 (originální zadání z roku 2017), příslušný datový soubor a ukázka řešení (aktualizováno 1.11.2019)
Cvičení 7 - trendy časových řad a datový soubor (aktualizováno 27.11.2017)
Cvičení 8 - autoregresní modely a datový soubor. Řešení k tomuto cvičení. Data pro příklad z přednášky. (aktualizováno 11.12.2017)
Cvičení 9 - ARMA modely a dekompozice časových řad a datový soubor. Řešení k tomuto cvičení. (aktualizováno 14.12.2017)
Cvičení 10 - vzorový test č. 2 a datový soubor (aktualizováno 11.12.2017)


Zkuste si, zda byste obstáli v zápočtovém testu:

Samostatné studium - základní pojmy ze statistiky, ekonometrie, matematiky a maticové algebry

Otázky 1 - Klasický lineární regresní model

Otázky 2 - Některé problémy klasického lineárního regresního modelu

Otázky 3 - Zobecněný lineární regresní model

Otázky 4 - Modely simultánně závislých rovnic

Otázky 5 - Odhad modelů simultánně závislých rovnic

Otázky 6 - Vlastnosti časových řad

Otázky 7 - Stacionární časové řady

 


Datové soubory pro 1. zápočtový test: mzdy, auta, kreditky, ekonomika US a schodek.

 

©Jana Sekničková