http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 4EK312 - Operační analýza - cvičení

Cvičení z Operační analýzy 

Ze cvičení lze získat 30 bodů: 20 za test psaný po polovině semestru a 10 bodů za aktivitu na cvičeních (10 bodů získává nejaktivnější student, ostatní získávají body poměrně).
V případě, že by se někomu test výrazně nepodařil (získal méně než 50% bodů), je možnost se dohodnout na dodatečném seminární práci hodnocené nad rámec stobodové hranice.

Seminární práce: Z následujících témat si student domluví jedno dosud nezadané téma. Toto téma zpracuje jako seminární práci (v MS Word nebo LaTex) a odevzdá nejpozději do 05.12.2014 do odevzdávárny na ISISu. Práce může kopírovat přednášku! Musí být ovšem doplněna o 5 různých ilustračních příkladů a to řešených, které si student sám vymyslí. Práce je hodnocena nad rámec stobodové klasifikace, maximálně však 5 body.

Témata:
1. Jednofázová a dvoufázová simplexová metoda (př. 1FSM, 2FSM s neomezenou hodnotou ÚF, nepřípustné řešení, 1OŘ, AOŘ - vše včetně ekonomické interpretace)
2. Duálně simplexová metoda (př. přidání relevantního omezení, změna pravé strany mimo interval stability)
3. Celočíselné programování - Gomoryho metoda
4. Celočíselné programování - Metoda větvení a mezí
5. Bivalentní programování (př. hypotetický s cca 4-5 omezeními, minimalizační problém batohu, přiřazovací problém - maximalizace i minimalizace)
6. Bivalentní programování (př. hypotetický s cca 4-5 omezeními, maximalizační problém batohu, úloha o pokrytí - maximalizace i minimalizace)
7. Vícekriteriální programování - Metoda lexikografická, min. komponenta, vzdálenost od ideálu, cílové programování 
8. Vícekriteriální programování - Agregace účelových funkcí, max. pravděpodobné KŘ
9. Vícekriteriální hodnocení variant - konjunktivní metoda, TOPSIS, PROMETHEE I. 
10. Vícekriteriální hodnocení variant - lexikografická metoda, AHP, PROMETHEE II.
11. Vícekriteriální hodnocení variant - disjunktivní metoda, WSA,  ELECTRE 
12. Metody volby vah - požadována kvalitní ekonomická interpretace
13. Markovovy procesy - analýza podílu na trhu, analýza obnovy stárnoucího zařízení
14. Markovovy procesy - modely prosté obnovy
15. Teorie her - antagonistické konflikty
16. Teorie her - neantagonistické konflikty
17. Volební hry
18. Vícekomorové volební systémy


  1. cvičení: 25.09.2014 Grafické řešení úloh LP a ILP (opakování ze základního kursu)
  2. cvičení: 02.10.2014 Jednofázová a dvoufázová simplexová metoda 
  3. cvičení: 09.10.2014 Duálně simplexová metoda, 
  4. cvičení: 16.10.2014 Celočíselné programování I. a II.
  5. cvičení: 23.10.2014 Bivalentní programování      
  6. cvičení: 30.10.2014 Vícekriteriální lineární programování I.
  7. cvičení: 06.11.2014 Vícekriteriální lineární programování II., vícekriteriální hodnocení variant I.
  8. cvičení: 13.11.2014 Vícekriteriální hodnocení variant II.
  9. cvičení: 20.11.2014 Test z předchozí látky
10. cvičení: 27.11.2014 Markovovy procesy
11. cvičení: 04.12.2014 Teorie her I.
12. cvičení: 11.12.2014 Teorie her II.
13. cvičení: 18.12.2014 Předtermín

Následující příklady pokrývají látku semestru a některé z nich budou řešeny na cvičeních. Ostatní jsou přístupné pro možnost procvičení.

Cvičení 1: Jednofázová simplexová metoda

Cvičení 2: Dvoufázová simplexová metoda, duálně simplexová metoda

Cvičení 3: Celočíselné programování 

Cvičení 4: Bivalentní programování 

Cvičení 5: Vícekriteriální programování I.

Cvičení 6: Vícekriteriální programování II.

Cvičení 7: Vícekriteriální hodnocení variant I.

Cvičení 8: Vícekriteriální hodnocení variant II. 

Cvičení 9: Markovovy procesy

Cvičení 10: Teorie her

Cvičení 11: Volební hry

©Jana Sekničková