http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 4EK310 a 4EK311 - Modely OV a Operační výzkum

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s optimalizačními a rozhodovacími modely operačního výzkumu pro řízení ekonomických procesů s využitím programového vybavení na osobních počítačích.

Cíl

Obsahem kurzu je úvod do vybraných modelů a metod operačního výzkumu pro řízení ekonomických procesů. Pro tento předmět se předpokládá pouze znalost základního matematického a statistického aparátu.

Osnova

 • přehled oblastí a metod operačního výzkumu
 • základní pojmy lineárního programování
 • formulace typických úloh lineárního programování
 • řešení úloh lineárního programování a interpretace výsledků
 • distribuční úlohy lineárního programování a metody jejich řešení
 • programové prostředky pro řešení úloh lineárního programování
 • základní pojmy teorie grafů
 • vícekriteriální rozhodování
 • řízení projektů, metody analýzy kritické cesty (CPM, PERT)
 • deterministické a stochastické optimalizační modely řízení zásob
 • modely hromadné obsluhy (teorie front) - analytický simulační přístup
 • aplikační studie z oblasti operačního výzkumu

Doporučená literatura

 1. Jablonský, J.: Operační výzkum: Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování, Professional Publishing 2002
©Jana Sekničková