http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 4EK213 - Lineární modely

Semestrální práce - zadání semestrální práce naleznete v sekci cvičení.

Anotace

Náplní kurzu je výklad lineárních modelů a jejich řešení metodami lineárního programování se zaměřením na hlubší pochopení algoritmů.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami lineárního programování, s programovými prostředky pro řešení úloh tohoto typu a ukázat možnosti použití lineárních modelů při řešení reálných rozhodovacích problémů. Pro tento předmět se předpokládá pouze znalost základního matematického a statistického aparátu.

Osnova

 • formulace matematického modelu úlohy, typické úlohy lineárního programování
 • základní pojmy lineárního programování, simplexová metoda
 • dualita v úlohách lineárního programování
 • stabilita řešení úloh lineárního programování, parametrické programování
 • distribuční úlohy - formulace a základní pojmy
 • dopravní problém a metody jeho řešení
 • celočíselné programování - formulace typických úloh
 • metody sečných nadrovin, metody větvení a mezí
 • programové systémy pro řešení úloh lineárního programování


Doporučená literatura:

 1. Lagová M., Jablonský J.: Lineární modely, VŠE, Praha, 2004
 2. Lagová M., Kalčevová J.: Matematické programování v příkladech, VŠE, Praha, 2007
 3. Jablonský J.: Operační výzkum, Professional Publishing, Praha, 2003
 4. Lauber J., Jablonský J.: Programy pro matematické modelování, VŠE, Praha, 1997
 5. Pilikán J.: Diskrétní modely v operačním výzkumu, Professional Publishing, Praha, 2003 

©Jana Sekničková