http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 4EK313 - Programy pro matematické modelování


Soubor VariantaF.xlsx pro zkouškový test 13.2.2014 - řešení odešlete emailem na adresu jana.seknickova@vse.cz.


Výsledky zkouškového testu ze dne 13.2.2014.


Anotace

Cílem kursu je seznámit studenty s programovým vybavením pro matematické modelování ekonomických procesů a s teoretickými aspekty programové realizace vybraných algoritmů.

Cíl

Cílem kursu je přehledně seznámit studenty se základním programovým vybavením pro matematické modelování ekonomických systémů. Jde zejména o standardní optimalizační systémy, simulační jazyky a systémy ekonometrické, které budou využívány pro samostatnou práci studentů při zpracování seminárních a diplomových prací. Kurs předpokládá základní znalost matematických metod v ekonomii, kterou lze získat absolvováním kursu EKO209 Operační výzkum nebo EKO205 Lineární modely

Osnova

 • algoritmy řešení úloh lineárního programování - modifikace simplexové metody (modifikovaná, revidovaná, multiplikativní)
 • algoritmus řešení úloh LP s omezenými proměnnými
 • struktura vstupních dat pro optimalizační systémy (formát MPS)
 • diskrétní optimalizační úlohy
 • modely analýzy obalu dat
 • cílové programování
 • optimalizační moduly tabulkových kalkulátorů
 • profesionální optimalizační systémy LINDO, XA
 • systémy na podporu modelování LINGO a MPL for Windows
 • spolupráce optimalizačních systémů s tabulkovými kalkulátory
 • vícekriteriální rozhodování a systém Sanna pro řešení úloh vícekriteriálního hodnocení variant

Doporučená literatura:

 1. Jablonský J.: Programy pro matematické modelování, VŠE, 2007

©Jana Sekničková