http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 4EK312 - Operační analýza

Anotace

Základní pojmy matematického modelování, lineární programování, dualita, analýza citlivosti, postoptimalizační analýza, celočíselné programování, modely obnovy, teorie her.

Cíl

Obsahem kursu je úvod do vybraných modelů a metod operačního výzkumu pro řízení ekonomických procesů s využitím programového vybavení na osobních počítačích. Pro tento předmět se předpokládá znalost základního matematického a statistického aparátu. Podmínkou je absolvování kursu Operační výzkum nebo Kvantitativní management.

Osnova kursu:

 • Dvoufázová simplexová metoda
 • Duálně simplexová metoda
 • Celočíselné programování
 • Bivalentní programování
 • Vícekriteriální rozhodování - vícekriteriální programování, vícekriteriální hodnocení variant 
 • Markovovy procesy
 • Teorie her
 • Volební hry
 • Vícekomorové volební systémy

Doporučená literatura:

 1. Lagová, M., Jablonský, J.: Lineární modely, VŠE 2004
 2. Lagová, M.: Lineární modely v příkladech, VŠE 2002
 3. Jablonský, J.: Operační výzkum: Kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování, Professional Publishing 2002
 4. Fiala, P.: Modely a metody rozhodování, Oeconomica 2003
©Jana Sekničková