http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 4EK415 - Teorie rozhodování

Anotace
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni analyzovat, formulovat a řešit rozhodovací situace. Studenti se naučí používat techniky modelování a používat software pro analýzu rozhodování.

Cíl
Cílem kursu je seznámit studenty se základními modely a metodami teorie rozhodování. Modely jsou rozděleny podle počtu účastníků, počtu kritérií, vyjádření množiny rozhodovacích variant a dalších atributů.

Osnova

 • základní pojmy teorie rozhodování
 • diskrétní modely rozhodování -- rozhodování při jistotě, neurčitosti a riziku
 • spojité modely rozhodování -- matematické programování
 • vícekriteriální diskrétní modely rozhodování
 • metody s aspiračními úrovněmi, ordinální a kardinální informací
 • vícekriteriální spojité modely rozhodování -- vícekriteriální programování
 • metody s informací a priori, s informací a posteriori, s průběžnými informacemi
 • modely analýzy obalu dat
 • modely teorie her
 • modely teorie veřejné volby
 • modely týmového expertního výběru
 • modely vyjednávání
©Jana Sekničková