http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 18AST - Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

18AST - Pravděpodobnost a aplikovaná statistika

Vzor zkouškového testu

©Jana Sekničková