http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 4EK310 a 4EK311 - Modely OV a Operační výzkum - přednáška

Operační výzkum

Hodnocení:

 • Průběžný test na cvičeních - 20 bodů
 • Aktivita na cvičeních - 8 bodů
 • Domácí práce - 8 bodů
 • Aktivita na přednáškách - 4 body - 12 přednášek průměrně po 2 otázkách = 24 otázek, náznak hodnocení:
  • 0 správných odpovědí = 0 bodů
  • 1-6 správných odpovědí = 1 bod
  • 7-12 správných odpovědí = 2 body
  • 13-18 správných odpovědí = 3 body
  • 19-24 správných odpovědí = 4 body
 • Zkouškový test (bez ústní části) - 60 bodů - nutnou podmínkou pro absolvování kurzu je získání alespoň 30 bodů z tohoto testu (ukázkový test a povolené vzorce ke zkoušce)

Přednášky Mgr. Jany Sekničkové, Ph.D. k aktuálnímu kurzu:

1. přednáška - Úvod do operačního výzkumu (14.2.2018)

2. přednáška - Lineární programování (21.2.2018)

3. přednáška - Software a stabilita úloh LP (28.2.2018)

4. přednáška - Distribuční úlohy LP - část 1 (7.3.2018)

5. přednáška - Distribuční úlohy LP - část 2 (14.3.2018)

6. přednáška - Teorie grafů (21.3.2018)

7. přednáška - Řízení projektů (28.3.2018)

8. přednáška - Modely zásob - část 1 (deterministické modely) (4.4.2018)

9. přednáška - Modely zásob - část 2 (stochastické modely) (11.4.2018)

10. přednáška - Modely hromadné obsluhy - část 1 (M/M/1 model) (25.4.2018)

11. přednáška - Modely hromadné obsluhy - část 2 (M/M/c model) (2.5.2018) - prezentace není zveřejněna, neboť účast nepřesáhla 50 %

12. přednáška - Vícekriteriální rozhodování (9.5.2018) - prezentace bude zveřejněna ihned po přednášce, přesáhne-li účast 50 %

©Jana Sekničková