http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 18EKO12 - Matematická ekonomie - přednáška

Přednáška 10.10.2008 - Úvod do lineárního programování
  
Ekonomický a matematický model úlohy LP, grafické řešení, základní pojmy, základní věta lineárního programování,
   úvod do algoritmu simplexové metody

Přednáška 31.10.2008 - Řešení úloh lineárního programování simplexovou metodou
  
Grafické řešení úloh LP, jednofázová simplexová metoda, dvoufázová simplexová metoda, možnosti zakončení výpočtu
   v simplexové metodě a grafickém řešení, obecné vyjádření simplexové tabulky

Přednáška 21.11.2008 - Formulace úloh lineárního programování, postoptimalizační analýza
  
Formulace úloh LP a interpretace
   Postoptimalizační analýza - analýza citlivosti pravých stran a cen, změna pravé strany a cenu, změna v počtu omezení,
   změna v počtu proměnných


Další materiály k přednáškám

Lineární algebra
   Formulace - zadání příkladů k počítání
   Řešení - Správné výsledky (nedostupné)

Formulace ekonomických a matematických modelů
   Formulace - zadání příkladů k formulování
   Řešení - Správně naformulované matematické modely, včetně vysvětlení

Simplexová metoda, analýza citlivosti
   Jednofázová simplexová metoda, grafické řešení

Postoptimalizační analýza
   Postoptimalizační analýza - zadání příkladu z výuky
   Postoptimalizační analýza - zadání příkladu k procvičení postoptimalizační analýzy. 

Parametrické programování
    
Zadání úloh pro parametrické pravé strany i ceny
   Řešení - v řešení je veliké množství chyb, je třeba při počítání přemýšlet a chyby si opravit

©Jana Sekničková