http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 18PST - Pravděpodobnost a statistika - přednáška

1. Na zkoušku je třeba mít udělený zápočet.
2. Na zkoušku je třeba se přihlásit přes KOS.
3. Zkouška probíhá ústní formou.
4. Obsahem zkoušky je látka celého semestru.
5. Zkouší se pouze teorie (nikoliv numerické příklady).
6. Ke zkoušce nejsou povoleny žádné materiály.

Student si nejprve vylosuje otázku, která se skládá ze tří částí - 1. otázka z teorie pravděpodobnosti, 2. jedno ze statistických rozdělení, 3. statistický test. Na rozmyšlení otázky má 10-15 minut. Následuje vlastní ústní zkouška. Na známku E je třeba zodpovědět správně 50 % otázek, lepší znalosti pak odpovídají lepšímu hodnocení (viz ECTS). Student, který získal zápočet za min. 90 bodů, získává stupeň hodnocení A bez zkoušky (v takovém případě není třeba se na zkoušku přihlašovat a stačí poslat index na kterýkoliv termín).


 

Zkouška a zápočet (nutné přihlášení přes KOS)

Nejbližší termíny:
09.01.2015 11:00 VŠE, Nám. W. Churchilla, místnost 433 v Nové budově
19.01.2015 09:00 VŠE, Nám. W. Churchilla, místnost 433 v Nové budově
23.01.2015 09:00 VŠE, Nám. W. Churchilla, místnost 433 v Nové budově
03.02.2015 12:00 VŠE, Nám. W. Churchilla, místnost 433 v Nové budově
04.03.2015 13:30 VŠE, Nám. W. Churchilla, místnost 433 v Nové budově
01.04.2015 14:00 VŠE, Nám. W. Churchilla, místnost 433 v Nové budově
06.05.2015 13:30 VŠE, Nám. W. Churchilla, místnost 433 v Nové budově


©Jana Sekničková