http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 18EKONS - Ekonometrie - přednáška

Po dobu výuky v nouzovém stavu:

tj. po dobu, kdy bude zrušena výuka na vysokých školách, budou na těchto stránkách uvedeny pokyny pro samostudium. Látku si, prosím, nastudujte. V případě nejasností pošlete e-mail. Po e-mailové dohodě můžeme konzultovat přes Skype nebo Facetime.

Látka je vysvětlena ve skriptech a učebnicích. Zde zveřejňuji své poznámky, podle kterých bych přednášela. Berte je, prosím, s rezervou.

Po nastudování látky vyřešte příklady zadané v sekci cvičení a odešlete řešení e-mailem. Nezapomeňte uvést příslušný subjekt (myslete, prosím, na to, že tento semestr učím 11 různých přednášek a cvičení, některé kurzy pro cca 200 studentů).

Zadání látky k samostudiu:

16. března 2020: 5. přednáška - Modely tržní rovnováhy (statické i dynamické modely při dokonalé konkurenci, z modelů při nedokonalé konkurenci pouze model monopolu) - aktualizováno 16.3.2020
skripta: FIALA, Petr: Úvod do ekonometrie, 1. vydání, Praha: ČVUT, 2008, kapitola 2.4 a kapitola 2.5 (část Monopol)

23. března 2020: Modely tržní rovnováhy při nedokonalé konkurenci - oligopol - viz 5. přednáška a 6. přednáška - Modely národního důchodu (statické i dynamické) - aktualizováno 23.3.2020
skripta: FIALA, Petr: Úvod do ekonometrie, 1. vydání, Praha: ČVUT, 2008, kapitola 2.5 (část Oligopol). a kapitola 2.6

30. března 2020: Fáze ekonometrické analýzy - viz 7. přednáška - aktualizováno 30.3.2020
skripta: FIALA, Petr: Úvod do ekonometrie, 1. vydání, Praha: ČVUT, 2008, kapitola 4

6. dubna 2020: Klasický lineární regresní model - viz 8. přednáška - aktualizováno 6.4.2020 - soubor po technických potížích vložen 19.4.2020 a opravena chybná F statistika
skripta: FIALA, Petr: Úvod do ekonometrie, 1. vydání, Praha: ČVUT, 2008, kapitola 5

13. dubna 2020: Velikonoční pondělí

20. dubna 2020: Zobecněný lineární regresní model - viz 9. přednáška - aktualizováno 19.4.2020
skripta: FIALA, Petr: Úvod do ekonometrie, 1. vydání, Praha: ČVUT, 2008, kapitola 6

27. dubna 2020: Modely zpožděných proměnných - viz 10. přednáška - aktualizováno 26.4.2020
skripta: FIALA, Petr: Úvod do ekonometrie, 1. vydání, Praha: ČVUT, 2008, kapitola 7

4. května 2020: Modely simultánních rovnic - viz 11. přednáška - aktualizováno 4.5.2020 - doplněn příklad na M2NČ
skripta: FIALA, Petr: Úvod do ekonometrie, 1. vydání, Praha: ČVUT, 2008, kapitola 8

11. května 2020: Test 2 - viz Test 2 - aktualizováno a zpřístupněno
konzultace před testem: 9:00 - 9:30 on-line přes MS Teams (kód týmu: 03d2utx)
čas na vypracování testu: 90 minut, dotazy zodpovídám v průběhu testu v MS Teams
termín odevzdání: 11.5.2020 15:00, subjekt e-mailu: 18EKON-test2


Doporučená literatura:

GREENE, William, H.: Econometric Analysis, 8th edition, Pearson, 2017, 1168 stran.
HLADÍK, René: Ekonomie, základní kurs pro bakalářský stupeň vysokých škol, 4. vydání, RENECO Ústí n.L., 2014, 250 stran.
HUŠEK, Roman: Ekonometrická analýza, 1. vydání, Praha: Oeconomica, 2007, 368 stran.
FIALA, Petr: Základy ekonometrie, Ústí nad Labem: Manažerské centrum, 1998.
FIALA, Petr: Úvod do ekonometrie, 1. vydání, Praha: ČVUT, 2008, 173 stran.
WOOLDRIDGE, Jeffrey, M.: Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th edition, 2016, 912 stran.


Stručné poznámky k přednáškám byly na základě stížností studentů ze stránek odstraněny (následující materiály jsou pouze pro potřeby vyučující):

1. přednáška - Ekonometrie a základní pojmy
2. přednáška - Modely chování výrobce I. - produkční a nákladová funkce
3. přednáška - Modely chování výrobce II. - zisková a nabídková funkce
4. přednáška - Modely chování spotřebitele
5. přednáška - Modely tržní rovnováhy
6. přednáška - Modely národního důchodu
7. přednáška - Fáze ekonometrické analýzy, aktualizováno 26. 4. 2020
8. přednáška - Klasický lineární regresní model, aktualizováno 26. 4. 2020
9. přednáška - Zobecněný lineární regresní model, aktualizováno 26. 4. 2020
10. přednáška - Modely zpožděných proměnných, aktualizováno 26. 4. 2020
11. přednáška - Modely simultánních rovnic, aktualizováno 4. 5. 2020

©Jana Sekničková