http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 4EK421 - Teorie her a ER - přednáškaPOZNÁMKY K PŘEDNÁŠKÁM:

1. přednáška - Úvod

2. přednáška - Maticové hry

3. přednáška - Dvoumaticové (bimaticové) hry

4. přednáška - Hry v rozvinutém tvaru (tahové hry)

5. přednáška - Opakované hry

6. přednáška - Koaliční hry

7. přednáška - Hry s neúplnou informací (Bayesovské hry)

8. přednáška - Vyjednávací hry

9. přednáška - Modely nedokonalých trhů

10. přednáška - Riziko a neurčitost

11. přednáška - Aukce

©Jana Sekničková