http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 18AST - Pravděpodobnost a aplikovaná statistika - přednáška

Prezentace k přednáškám – neaktuální a s chybami (v průběhu semestru budou nahrazeny správnými a opravenými verzemi):

1. přednáška – 1. kapitola: Pravděpodobnost – definice pravděpodobnosti, využití, výpočet pravděpodobnosti náhodných jevů

2. přednáška – 2. kapitola: Podmíněná pravděpodobnost a 3. kapitola: Náhodná veličina

3. a 4. přednáška – 4. kapitola: Statistické charakteristiky, prezentace studentů

5. přednáška – 5. kapitola: Slabý zákon velkých čísel a východisko k intervalovému odhadu

6. přednáška – 6. kapitola: Centrální limitní věta

7.-9. přednáška – 7. kapitola: Statistické testování hypotéz, prezentace studentů

10. přednáška – 8. kapitola: Bodový a intervalový odhad

11. přednáška – 9. kapitola: Korelace a regrese

©Jana Sekničková