http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 4EK212 - Kvantitativní management - přednáška

Kvantitativní management

Hodnocení:

  • Průběžný test na cvičeních - 30 bodů
  • Aktivita na cvičeních - 10 bodů
  • Zkouška - 60 bodů
Vzorový test bude nejpozději ve 12. týdnu semestru dostupný v InSISu (pokud nefunguje nebo zjistíte chybu, uvítám, když napíšete e-mail). Ke zkoušce lze používat oficiální tahák s povolenými vzorci.

Přednášky Mgr. Jany Sekničkové, Ph.D. k aktuálnímu kurzu:

1. přednáška - Úvod do kvantitativního managementu (19.2.2020) - aktualizováno 16.9.2019

2. přednáška - Lineární programování (26.2.2020) - aktualizováno 13.3.2019

3. přednáška - Typické úlohy LP (4.3.2020) - aktualizováno 13.3.2019

4. přednáška - Distribuční úlohy LP (18.3.2020) - aktualizováno 13.3.2019

5. přednáška - Celočíselné programování (25.3.2020) - aktualizováno 22.10.2019

6. přednáška - Teorie grafů a úvod k řízení projektů (1.4.2020) - aktualizováno 31.3.2020

7. přednáška - Řízení projektů (8.4.2020 a 15.4.2020) - aktualizováno 7.4.2020 ... po metodu CMP, závěr bude probrán 15.4.2020

8. přednáška - Modely zásob (15.4.2020 a 22.4.2020) - aktualizováno 15.4.2020

9. přednáška - Modely hromadné obsluhy (29.4.2020) - aktualizováno 15.4.2020

10. a 11. přednáška - Vícekriteriální rozhodování (6.5.2020 a 13.5.2020) - aktualizováno 15.4.2020

©Jana Sekničková