http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 4EK313 - Programy pro matematické modelování - přednáška

Programy pro matematické modelování přednáší Prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.

Poznámky k přednáškám:

Stránky prof. Jablonského

MPS formát - popis daného formátu

CPLEX-LP formát - popis daného formátu

©Jana Sekničková