http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 4EK312 - Operační analýza - přednáška

Operační analýzu přednáší Mgr. Jana Sekničková, Ph.D.

Hodnocení:
Tento předmět je zakončen zkouškou. Ta probíhá formou písemného testu ve zkouškovém období a následnou ústní částí (ve speciálních případech může být tato část zkoušena i písemně). Test je složen ze dvou částí: 14 bodů za teoretický test + 36 bodů za praktické příklady, ústní část pak 20 body.  Dalších 30 bodů si může student přinést ze cvičení - řešení praktické úlohy 20 bodů (průběžný test), ostatní práce 10 bodů. Pro absolvování zkoušky je třeba získat minimálně 60 bodů. Zisk většího počtu bodů pak znamená lepší známku ze zkoušky.

Obsah přednášek:

1. přednáška 26.09.2014
                    Dvoufázová simplexová metoda
2. přednáška 03.10.2014
                    Duálně simplexová metoda 
3. přednáška 10.10.2014
                    Celočíselné programování
4. přednáška 17.10.2014
                    Bivalentní programování
5. přednáška 24.10.2014
                    Vícekriteriální programování I. 
6. přednáška 31.10.2014
                    Vícekriteriální programování II., metody odhadu vah (opakování)
7. přednáška 07.11.2014
                    Vícekriteriální hodnocení variant I. 
8. přednáška 14.11.2014
                    Vícekriteriální hodnocení variant II.
9. přednáška 21.11.2014
                    Markovovy procesy
10. přednáška 28.11.2014
                    Teorie her I. - antagonistické a neantagonistické konflikty
11. přednáška 05.12.2014
                    Teorie her II. - volební hry, vícekomorové volební systémy
12. přednáška 12.12.2014
                    Dokončení kurzu, předtermín
13. přednáška 19.12.2014
                    Předtermín

©Jana Sekničková