http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 4EK415 - Teorie rozhodování - přednáška

EKO422 - Teorii rozhodování přednáší Prof. Ing. Petr Fiala, MBA., CSc.

©Jana Sekničková