http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Publikace

KALČEVOVÁ, Jana, FIALA, Petr. IZAR – Multicriteria Decision Support System. Ustron 14.04.2007 – 18.04.2007. In: Multi-Criteria Decision Making07. Katowice : University of Economics, 2007, s. 7.

KALČEVOVÁ, Jana. Wages And Education In The European Union. Ostrava 04.09.2007 – 06.09.2007. In: Mathematical Methods in Economics 2007. Ostrava : TU Ostrava, 2007, s. 188. ISBN 978-80-248-1458-2.

KALČEVOVÁ, Jana. Wages and Education in the European Union. Ostrava 04.09.2007 – 06.09.2007. In: Mathematical Methods in Economics 2007 [CD-ROM]. Ostrava : TU Ostrava, 2007, s. 1–6. ISBN 978-80-248-1457-5.

KALČEVOVÁ, Jana. Wages and Education in the European Union. Praha 08.07.2007 – 11.07.2007. In: EURO XXII Prague. United Kingdom : OptiRisk Systems, 2007, s. 126.

LAGOVÁ, Milada, KALČEVOVÁ, Jana. Linear Programming By The Game-Computer Support Of Courses. Ostrava 04.09.2007 – 06.09.2007. In: Mathematical Methods in Economics 2007. Ostrava : TU Ostrava, 2007, s. 192. ISBN 978-80-248-1458-2.

LAGOVÁ, Milada, KALČEVOVÁ, Jana. Linear Programming by the Game-Computer Support of Courses. Ostrava 04.09.2007 – 06.09.2007. In: Mathematical Methods in Economics 2007 [CD-ROM]. Ostrava : TU Ostrava, 2007, s. 1–7. ISBN 978-80-248-1457-5.

LAGOVÁ, Milada, KALČEVOVÁ, Jana. Počítače ve výuce lineárního programování. Praha 30.05.2007 – 01.06.2007. In: Effiency and Responsibility in Education. Praha : Czech University of Life Sciences in Prague, 2007, s. 132–138. ISBN 978-80-213-1649-2.

LAGOVÁ, Milada, KALČEVOVÁ, Jana. System LPPro for Computer support of courses of linear optimization. Praha 08.07.2007 – 11.07.2007. In: EURO XXII Prague. United Kingdom : OptiRisk Systems, 2007, s. 170.

KALČEVOVÁ, Jana, FIALA, Petr. IZAR – Multicriteria Decision Support System. Pilsen 13.09.2006 – 15.09.2006. In: Book of Abstracts. Pilsen : University of West Bohemia in Pilsen, 2006, s. 37. ISBN 80-7043-479-1.

KALČEVOVÁ, Jana, FIALA, Petr. IZAR – Multicriteria Decision Support System. Pilsen 13.09.2006 – 15.09.2006. In: Mathematical Methods in Economics 2006. Pilsen : University of West Bohemia in Pilsen, 2006, s. 277–282. ISBN 80-7043-480-5.

KALČEVOVÁ, Jana, LAGOVÁ, Milada. Computer Support of Courses of Linear Optimization Models. Pilsen 13.09.2006 – 15.09.2006. In: Book of Abstracts. Pilsen : University of West Bohemia, 2006, s. 43. ISBN 80-7043-479-1.

KALČEVOVÁ, Jana, LAGOVÁ, Milada. Computer Support of Courses of Linear Optimization Models. Pilsen 13.09.2006 – 15.09.2006. In: Mathematical Methods in Economics 2006 [CD-ROM]. Pilsen : University of West Bohemia in Pilsen, 2006, s. 333–338. ISBN 80-7043-480-5.

KALČEVOVÁ, Jana, LAGOVÁ, Milada. Výukový programový systém LP pro řešení úloh lineárního programování. Praha 21.06.2006 – 22.06.2006. In: Proceedings of Papers 2006. Praha : VŠE FIS KSA, 2006, s. 118–125. ISBN 80-213-1509-1.

KALČEVOVÁ, Jana. Quantile Regression: An Application to the Wages in the Czech Republic. Hradec Králové 14.09.2005 – 16.09.2005. In: SKALSKÁ, Hana (ed.). Mathematical Methods in Economics 2005. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005, s. 182–187. ISBN 80-7041-535-5.

KALČEVOVÁ, Jana. Vliv vzdělání na vybrané ekonomické ukazatele. Praha 24.02.2005. In: HRONOVÁ, Stanislava (ed.). Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorandského studia Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze. Praha : Oeconomica, 2005, s. 183–195. ISBN 80-245-0885-0.

KALČEVOVÁ, Jana. Vliv vzdělání na výši příjmů. Praha 18.11.2004 – 19.11.2004. In: BEŤKO, Radovan (ed.). 1. Medzinárodný seminár doktorandov. Bratislava : EKONÓM, 2005, s. 52–59. ISBN 80-225-2000-4. Vyšlo v roce 2005.

©Jana Sekničková