http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Volba předmětu školy:ČVUT - FJFI

TÉMATA bakalářských prací, výzkumných úkolů a diplomových prací


Vícekriteriální optimalizace:

 • Praktická aplikace metod vícekriteriálního hodnocení variant
 • Praktická aplikace metod vícekriteriálního lineárního programování
 • Vícekriteriální analýza portfolia na českých nebo zahraničních trzích
 • Hodnocení krajů z pohledu vícekriteriálního rozhodování
 • Analýza investic do energetických zdrojů
 • Návrhy nových metod vícekriteriálního hodnocení variant
 • Návrhy nových metod vícekriteriálního lineárního programování
 • Metody vícekriteriálního nelineárního programování


  Ekonometrické modelování:

 • Ekonometrická analýza makroekonomických dat
 • Ekonometrická analýza mikroekonomických dat
 • Sezónní procesy v modelech časových řad
 • Modelování makroekonomických časových řad
 • Modelování mikroekonomických časových řad

 • ©Jana Sekničková