http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Výběr školy

Vítejte na hlavní stránce

Tyto internetové stránky jsou určeny převážně studentům Vysoké školy ekonomické v Praze studujícím předměty na katedře ekonometrie a studentům Českého vysokého učení technického v Praze a Děčíně studujícím na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, ale ne výhradně jim. Na dalších stránkách naleznete popisy předmětů, které vyučuji, poznámky k nim, vzorové příklady apod.

Pevně věřím, že Vám budou tyto stránky prospěšné. V případě, že na nich naleznete chyby, ať věcné nebo formální, neváhejte a kontaktujte mě. Zajistíte tak odstranění nedostatků a pomůžete tak dalším studentům.

 

Mgr. Jana Sekničková, Ph.D.©Jana Sekničková