http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Volba předmětu školy:VŠE - FIS

Výukové programy pro studenty ke stažení:

 • IZAR - systém na podporu vícekriteriálního rozhodování - systém vznikl za podpory FRVŠ 2949/2006
           (studenti, kteří nahlásí pomocí webového formuláře chybu s přesným postupem jak ji opakovaně vyvolat,
           dostanou bod za aktivitu ve cvičení v příslušném kursu - Teorie rozhodování, Operační analýza apod.)
 • LinPro - systém pro řešení úloh lineárního programování a dopravního problému - systém vznikl za podpory FRVŠ 1107/2007
  • LinPro - nejnovější jednoduchá verze programu pro Microsoft Office 2003 i 2007
  • LinPro2003 - jednoduchá verze programu pro Microsoft Office 2003 a starší (886 kB)
  • LinPro2007 - jednoduchá verze programu pro Microsoft Office 2007 (886 kB)
  • LPPro2003 - složitější verze programu pro Microsoft Office 2003 a starší (1,32 MB)
  • LPPro2007 - složitější verze programu pro Microsoft Office 2003 a starší (1,32 MB)


Témata bakalářských prací:

 • Počítačové systémy pro vícekriteriální programování a jejich vzájemné porovnání. (ZADÁNO - Dufková)
 • Počítačové systémy pro vícekriteriální hodnocení variant a jejich vzájemné porovnání.
 • Alternativní pravidla pro určení vstupujících a vystupujících proměnných v simplexové metodě.
 • Praktická aplikace úlohy batohu. (ZADÁNO - Šemnická)
 • Metoda Criss-cross pro řešení úloh LP. (OBHÁJENO)
 • GRETL - software pro podporu výuky ekonometrických kursů.
 • GRETL - česká podpora ekonometrického výukového systému.
 • Dopravní problém s omezenými proměnnými. (ZADÁNO - Kala)
 • Uživatelská dokumentace k programu IZAR.
 • Praktická aplikace nutričního problému. (ZADÁNO)
 • Praktická aplikace úlohy obchodního cestujícího. (ZADÁNO)
 • Maximalizace toků jako úloha LP.
 • Praktická aplikace rozšířeného kontejnerového dopravního problému pro přepravu velkoobjemového zboží.
 • Praktická aplikace řezného problému s netypickými cíli. (ZADÁNO)
 • Analýza portfolia na českých trzích. (ZADÁNO)
 • Vícerozměrná úloha batohu.

Témata diplomových prací:

 • Vícekriteriální analýza portfolia na českých nebo zahraničních trzích.
 • Hodnocení krajů z pohledu vícekriteriálního rozhodování.
 • Implementace jednokriteriálních rozhodovacích procesů v prostředí IZAR.
 • Implementace metod vícekriteriálního hodnocení variant v prostředí IZAR.
 • Implementace metod vícekriteriálního lineárního programování v prostředí IZAR.
 • Analýza investic do energetických zdrojů.
 • Alternativní způsob řešení úloh LP.

©Jana Sekničková